Tin đã lưu
 Quận 2  Quận 3  Quận 4  Quận 5  Quận 6  Quận 8  Quận 9  Quận 10  Quận 11  Quận 12  Bình Tân  Phú Nhuận  Thủ Đức  Bình Chánh  Cần Giờ  Củ Chi  Hóc Môn

Văn bản ngành xây dựng

 • Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
 • 26/2013/NÐ-CP28/03/2013Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng.
 • 50/2010/TTLT-BTC-BXD13/04/2010Thông tư liên tịch số 50/2010/TTLT-BTC-BXD ngày 14/04/2010 của Bộ Tài Chính - Bộ Xây dựng hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.
 • 24/2009/TT-BXD21/07/2009Thông tư 24/2009/TT-BXD Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
 • 180/2007/NÐ-CP06/12/2007Nghị định 180/2007/NĐ-CP, ngày 07 tháng 12 năm 2007. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.
 • 4/2007/TTLT-BXD-BCA06/07/2007Thông tư 04/2007/TTLT-BXD-BCA, ngày 7 tháng 7 năm 2007. Hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng.
 • 89/2007/QÐ-TTg17/06/2007Quyết định 89/2007/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 6 năm 2007. Thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
 • 14/2007/CT-TTg12/06/2007Chỉ thị 14/2007/CT-TTg, ngày 13 tháng 6 năm 2007. Về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng tại các đô thị.
 • 4/2006/CT-BXD27/03/2006Chỉ thị 04/2006/CT-BXD ngày 28/3/2006. về tăng cường Công tác thanh tra kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc Bộ.
 • 18/2005/TT-BXD03/11/2005Thông tư 18/2005/TT-BXD ngày 04/11/2005. Thông tư liên tịch hướng dẫn một số nội dung về thanh tra xây dựng.
 • 36/2005/QÐ-BXD23/10/2005Quyết định 36/2005/QĐ-BXD ngày 24/10/2005. Qui định về tiêu chuẩn Thanh tra viên, cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan thanh tra Xây dựng; trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Xây dựng.
 • 25/2005/QÐ-BXD07/08/2005Quyết định 25/2005/QĐ-BXD ngày 8/08/2005. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Xây dựng.
 • 10/2005/TT-BXD05/05/2005Thông tư 10/2005/TT-BXD ngày 06/05/2005. Thông tư liên tịch BXD và Bộ Nội vụ hướng dẫn Thanh tra chuyên ngành
 • 46/2005/NÐ-CP05/04/2005Nghị định số 46/2005/NĐ-CP ngày 6/4/2005. Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng.
 • 1/2005/TT-BXD20/01/2005Thông tư số 01/2005/TT-BXD ngày 21/01/2005. Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/05/2004 của Chính phủ về việc xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình hạ tầng hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà
 • 5/2002/CT-BXD03/06/2002Chỉ thị số 05/2002/CT-BXD ngày 04/06/2002. Tăng cường công tác tự thanh tra , kiểm tra và giải quyết khiếu nại , tố cáo tại các đơn vị trực thuộc Bộ
 • 2/2001/CT-BXD01/03/2001Chỉ thị số 02/2001/CT-BXD ngày 02/03/2001. thanh tra chấp hành chế độ, chính sách trong hoạt động XD cơ bản